Meleri

Mae Meleri'n casglu gwenith o'r cae. Pa adeg o'r flwyddyn yw hi? Y Gwanwyn, yr Haf, yr Hydref, neu'r Gaeaf? Pa fis? Awst neu Hydref? Cliciwch ar y cnydau i wybod mwy...

Cnydau

Roedden nhw'n casglu gwenith ym mis Awst. Dyma Meleri'n casglu gwenith sydd yn barod. Mae'r tywydd yn sych ac yn braf.

Basged

Mae Meleri'n casglu'r grawn. Pam? I'w gadw ar gyfer hau yn y gwanwyn? I'w fwyta fel y mae? I wneud bara? Rhain i gyd!

Cliciwch yma i dilyn Meleri eto...