Nain

Beth mae Nain yn ei wneud ar lan Llyn Mawr? Mae yna dri pheth sy'n dweud wrthom ni bod hwn yn fan arbennig. Beth ydyn nhw? Cliciwch ar y cartwnau i gael gwybod mwy.

Pen Carreg

a) Pen carreg yw hwn. Efallai mai pen rhyw dduw yw e. Pa siâp yw'r llygaid? Ai dyn neu fenyw sydd yma?

Pen Pren

b) Pen pren yw hwn. Pwy yw hwn?

Bowlen Pren

c) Mae ŷd yn y bowlen bren. Offrwm yw hwn i rywun rydym ni'n credu sy'n byw yn y llyn.

Cliciwch yma am yr atebion?

a) Rydym ni'n credu mai pen duw, nid duwies sydd yma. Beth amdanoch chi?
b) Dydym ni ddim yn siŵr. Pen brenin neu dduw yw e efallai.
c) Roedd llynnoedd, afonydd a ffynhonnau yn fannau arbennig iawn - cysegredig. Dyma lle roedd y duwiesau'n byw.

Cliciwch yma i dilyn Nain eto...