Benlli

Oes rhaid i chi dacluso eich gwely? Roedd yn rhaid i Benlli drwsio'r sgubor! Cliciwch ar y lluniau i weld sut.

Dwb

Dŵb
Ar y wal mae dwb, cymysgedd o fwd a thail, gwellt a d?r er mwyn cadw'r gwynt a'r glaw draw.

Brwyn

Brwyn
Mae'n rhaid cael fframwaith o goed [bangorwaith] ar gyfer y muriau a'r to. Yna mae Benlli'n gorchuddio'r to pren gyda haen o frwyn neu wellt.

Cliciwch yma i dilyn Benlli eto...