Mae Eiry'n gwarchod y defaid. Mae hi'n bryd i'r ?yn gael eu geni. Mae hon yn adeg beryglus. Clicio ar y lluniau am fwy o wybodaeth.

Ffon dafl

Ffon dafl
Mae'n rhaid gwarchod y defaid rhag anifeiliaid gwyllt sydd yn byw yn y goedwig.

Tlws a chlogyn

Tlws a chlogyn
Yn y gwanwyn mae'r gwynt yn oer. Mae'n rhaid i Eiry gadw'n gynnes.

Cliciwch yma i dilyn Eiry eto...