Gof

Beth sydd yn digwydd yn y llun? A oedd hyn yn digwydd bob dydd? Pwy arall sydd yn y llun?

Tancard

a) Mae diod arbennig yn y tancard efydd. Beth tybed? Medd, sudd oren neu coke?

Brigwrn

b) Mae pennau anifeiliaid ar y brigwrn. Pa anifail tybed?

Cleddyf

c) Mae'r gof wedi gwneud cleddyf newydd o haearn. I bwy tybed?/h3>

Cliciwch yma am yr atebion?

a) Medd
b) Gwartheg
c) Caradog
Ah, mae'r gof yn a llun! Mae e'n ymweld â'r llwyth i wneud pethau o haearn.

Cliciwch yma i gwrdd â gweddill y teulu.