Meleri

Mae Meleri yn paratoi gwledd ar gyfer ymwelydd arbennig. Defnyddiwch y pethau sydd yn y llun i'ch helpu i lunio bwydlen ar gyfer y wledd.

Melin Garreg

Melin Garreg
a) Beth mae Meleri yn malu?

Crochan haearn

Crochan Haearn
b) Beth sy'n cael ei gynhesu?

Basged

Pa rai o'r bwydydd hyn fyddai Meleri a'r teulu'n bwyta yn y wledd?
 • Bara ceirch
 • Tatws
 • Medd
 • Caws
 • Lasagne
 • Afalau
 • Mwyar duon
 • Pop Tarts
 • Wyau adar gwyllt
 • Bananas
 • Gwyddau
 • Cig gafr
 • Coke
 • Garlleg
 • Danadl poethion
 • Dant y llew
 • Jeli
 • Llyffantod
 • Cregyn mor
 • Cnau
 • Bara lawr

Cliciwch yma am yr atebion?

a) Mae hi'n malu ŷd efallai.
b) Uwd
c) Fyddai hi'n bendant heb ddefnyddio Tatws, Lasagne, Pop tarts, Bananas, Cola neu Jeli

Cliciwch yma i gwrdd â gweddill y teulu.