Nain

Eiry: Ble gawsoch chi'r pethau yma Nain?
Nain: Mae'r rhain yn bethau arbennig iawn. Maen nhw gen i ers pan roeddwn i dy oed di. Fe ffeindies i nhw. Un bore braf yng nghanol yr haf roeddwn i'n gwarchod gwartheg y teulu. Roedd hi'n boeth. Roedd yr adar bach yn canu a s?n y nant yn fy suo i gysgu. Dechreuais freuddwydio am...

Defnyddiwch y gwrthrychau a'r wybodaeth i'ch helpu i orffen y stori.

Drych

Mae patrymau anifeiliaid ar gefn y drych yma. Tybed ai arwydd o deulu arbennig yw'r patrymau hyn?

Bowlen Crib Goch

Daeth pobl o hyd i'r bowlen hon ar lethrau'r Wyddfa. Mae wyneb anifail mewn gwydr coch ar y ddolen.

Cliciwch yma i gwrdd â gweddill y teulu.