Benlli

Mae'r gof yn ymweld â'r pentref. Mae e'n gwneud haearn ac efydd ar gyfer offer newydd. Dyma'r gof a Benlli yn trwsio teiar olwyn. Clicio ar y lluniau am fwy o wybodaeth...

Teiar haearn

a) Roedd teiar haearn o amgylch olwyn bren. Roedd mwy nag un math o gerbyd gydag olwynion. Allwch chi enwi rhai?

Gefail

b) Wrth helpu'r gof mae'n rhaid i Benlli fod yn ofalus. Pam?

Gof

c) O ble mae'r haearn yn dod?

Cliciwch yma am yr atebion!

a) Cerbyd rhyfel, wagen...
b) Mae'r haearn yn eirias - poeth iawn.
c) Mae'r gof yn crwydro'r wlad. Mae e'n chwilio am fwyn sydd yn y graig neu'r gors arbennig.

Cliciwch yma i gwrdd â gweddill y teulu.