Mae nifer fechan o arysgrifau cerrig wedi goroesi o'r Oes Haearn yn yr Eidal a Sbaen ond nid oes yr un enghraifft o Brydain. Yma, roedd pethau'n cael eu cadw ar gof a'u trosglwyddo ar dafod leferydd.

Bu tuedd i drin testunau o'r Canol Oesoedd Cynnar o Gymru ac Iwerddon, er enghraifft y Mabinogi, fel pe baent yn adlewyrchu bywyd yn y cyfnod hwnnw. Fodd bynnag, ysgrifennwyd y testunau llenyddol hyn dros fil o flynyddoedd ar ôl yr Oes Haearn. Roedd adrodd straeon yn dal i gael ei ddefnyddio i gynnal cof y bobl, ond roedd cymdeithas a chrefyddau wedi newid yn fawr yn ystod y cyfnod hwn.