Wrth i'r byd Rhufeinig ehangu i orllewin Ewrop, mae testunau hanesyddol a daearyddol yn cofnodi arferion a threfniadau'r brodorion. Hanesion Iŵl Cesar amdano'i hun yn gorchfygu Gâl yw ffynhonnell llawer o'n syniadau am y Celtiaid.

Nid oedd yr awduron clasurol byth yn cyfeirio at bobloedd Prydain fel Celtiaid na Galiaid. Yn hytrach, roeddent yn defnyddio enwau a gyfeiriai at lwythau, penaethiaid a daearyddiaeth yr ynysoedd. Yn ôl ffynonellau Rhufeinig, roedd o leiaf bedwar llwyth yn byw yn yr hyn yr ydym ni'n ei alw'n 'Cymru' erbyn goresgyniad y Rhufeiniaid (OC43-70): yr Ordovices neu'r Ordofigiaid (gogledd orllewin), y Deceangli (gogledd ddwyrain), y Demetae neu'r Dyfedwyr (de orllewin) a'r Silures neu'r Silwriaid (de ddwyrain).