Byddwn ni'n creu bri rhyngwladol

Fel Amgueddfa Genedlaethol Cymru, mae gan Amgueddfa Cymru ran hanfodol i'w chwarae wrth ddweud wrth Gymru am y byd ac wrth y byd am Gymru. Mae gennym ran annatod i'w chwarae wrth gynrychioli Cymru ar lwyfan ryngwladol.

Ein bwriad yw cyflawni'r mentrau strategol hyn:

  • Datblygu Strategaeth Ryngwladol gynhwysfawr drwy gydweithio â Llywodraeth Cymru a phartneriaid eraill gan gynnwys amserlenni clir a fframweithiau ymgysylltu (bl. 1 – bl. 2).
  • Hyrwyddo rôl arweiniol Amgueddfa Cymru o ran ymchwil a chasgliadau yn rhyngwladol ym meysydd y gwyddorau, y celfyddydau a hanes (bl. 1 – bl. 3).
  • Cynnal taith gelf yn UDA ar y cyd â’r American Federation of Arts (AFA) (bl. 2)

Maes blaenoriaeth y Weledigaeth – 5 - Cyfathrebu

» Nol i'r Map Gweledigaeth