Byddwn ni’n estyn allan ac yn ymgysylltu â chynulleidfaoedd penodedig â blaenoriaeth gan roi ffocws i’n gwaith addysg ac allestyn yng Nghymru a’r tu hwnt.

Ein bwriad yw cyflawni'r mentrau strategol hyn:

  • Dechrau rhoi Cynllun Gweithgareddau project Sain Ffagan ar waith, gan weithio ar y cyd â chynulleidfaoedd targed a phartneriaid (bl. 1 – bl. 2).
  • Symud menter ‘Ein Hamgueddfa’ Sefydliad Paul Hamlyn yn ei blaen drwy weithio gyda phartneriaid yn y trydydd sector i ddatblygu cyfleoedd gwirfoddoli sy’n gweddu i anghenion cynulleidfaoedd (bl. 1 – bl. 2).
  • Archwilio’r posibilrwydd o ddefnyddio’r system archebu ar gyfer defnyddiau eraill (bl. 1).
  • Datblygu’r ffocws ar ardaloedd/partneriaethau Cymunedau yn Gyntaf, plant a phobl ifanc (gan gynnwys/yn enwedig y rheini sy’n byw mewn tlodi), dysgwyr Cymraeg, teuluoedd, pobl ifanc a thwristiaid (bl. 1 – bl. 3).
  • Parhau i roi Cynlluniau Gweithredu Datblygu Cynulleidfaoedd ar waith ym mhob un o’n hamgueddfeydd ac adolygu a diwygio’r cynlluniau (bl. 1 – bl. 2).
  • Adolygu’r strategaeth addysg ar draws y sefydliad, drwy ymgynghori, er mwyn cynyddu’r ymgysylltiad â chynulleidfaoedd sy’n flaenoriaeth yn enwedig ymgysylltu â chymunedau dan anfantais (bl. 1).
  • Rhoi Strategaeth Tlodi Plant Amgueddfa Cymru ar waith (bl. 1 – bl. 2).

Meysydd blaenoriaeth y Weledigaeth – 3 – Canfod llwybrau i wneud synnwyr o’r byd / 4 – Dysgu trwy rannu

» Nol i'r Map Gweledigaeth