Byddwn ni'n cyfleu ein casgliadau a'n hatgofion ni i gyd trwy adrodd straeon perthnasol, ystyrlon ac addysgiadol. Byddwn ni'n ceisio gwneud hyn trwy sicrhau ein bod ni'n defnyddio technegau dehongli arloesol a phwerus a mannau hyblyg, croesawgar a phriodol ym mhob un o'n hamgueddfeydd. Yn hyn o beth, byddwn ni'n canolbwyntio ein hymdrechion ar Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd a Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru.

Ein bwriad yw cyflawni'r mentrau strategol hyn:

  • Llunio Strategaeth Arddangosfeydd newydd ar gyfer y sefydliad (bl. 1) ac fel rhan o’r gwaith, datblygu cynlluniau ar gyfer arddangosfeydd hirdymor mwy – arddangosfeydd ‘mawreddog’ – o 2014 ymlaen, gan gynnwys cynllunio ariannol a busnes priodol (bl. 1).
  • Cynnal project ymchwil a datblygu arddangosfa i ddathlu trichanmlwyddiant Richard Wilson yn 2013/14.
  • Datblygu cynigion ar gyfer arddangosfeydd yn ystod 2014 sy’n cynnig canolbwynt i fyfyrio ar gan mlynedd ers dechrau’r Rhyfel Mawr gyda’r posibilrwydd y gallant deithio i leoliadau eraill (bl. 1 – bl. 3).
  • Cynnal rhaglen dreigl o waith adnewyddu arddangosiadau ac arddangosiadau dros dro yn yr holl amgueddfeydd (bl. 1).
  • Parhau â’r rhaglen arddangosfeydd dros dro i’w harddangos yn eu tro yn Amgueddfa Genedlaethol y Glannau, Big Pit Amgueddfa Lofaol Cymru, Amgueddfa Wlân Cymru, Amgueddfa Lechi Cymru a lleoliadau partner eraill (bl. 1 – bl. 3).
  • Gwerthuso llwyddiant yr Amgueddfa Gelf Genedlaethol er mwyn llywio’r drefn o arddangos gwaith celf yn y dyfodol yn unol ag adroddiad ABL (Hydref 2008) a oedd yn argymell creu Oriel Gelf Genedlaethol ac Amgueddfa Genedlaethol Hanes Natur ar safle Parc Cathays (bl. 1).
  • Datblygu cynlluniau ar gyfer tair oriel arddangos newydd yn Sain Ffagan fel rhan o broject Creu Hanes yn Sain Ffagan (bl. 1)

Meysydd blaenoriaeth y Weledigaeth – 1 – Creu Amgueddfeydd Byw / 3 – Canfod llwybrau i wneud synnwyr o’r byd / 4 – Dysgu trwy Rannu / 5 - Cyfathrebu

» Nol i'r Map Gweledigaeth