Byddwn ni'n defnyddio atebion rhithwir a'r cyfryngau newydd er mwyn sicrhau bod gan Amgueddfa Cymru gwmpas lleol a rhyngwladol, a'n bod yn cynnig cyfleoedd dysgu newydd mewn amrywiaeth o ffyrdd a lleoliadau.

Ein bwriad yw cyflawni'r mentrau strategol hyn:

  • Adolygu a datblygu Strategaeth Ddigidol gynhwysfawr ar gyfer Amgueddfa Cymru gan sicrhau ei bod yn adlewyrchu Cyflawni Cymru Ddigidol: Fframwaith Amlinellol Llywodraeth Cymru ar gyfer Gweithredu (Rhagfyr 2010) ac yn cynnwys gwerthusiad dewisiadau ar gyfer datblygu Rhagor, adnodd casgliadau ar-lein yr Amgueddfa, yn y dyfodol (bl. 1)
  • Arwain y gwaith ar fenter Casgliad y Werin Cymru (bl. 1 – bl. 3).
  • Sicrhau datblygiad cynnwys digidol priodol a dimensiynau ehangach newydd mewn perthynas â phroject Creu Hanes yn Sain Ffagan (bl. 1 – bl. 3).
  • Rhoi’r project digideiddio ffotograffau hanesyddol, Delweddau Naturiol, dan nawdd Sefydliad Esmée Fairbairn ar waith (bl. 1 – bl. 2)

Meysydd blaenoriaeth y Weledigaeth – 3 – Canfod llwybrau i wneud synnwyr o’r byd / 5 - Cyfathrebu

» Nol i'r Map Gweledigaeth