Byddwn ni'n defnyddio dulliau strategol a masnachol i ddatblygu a dyrannu adnoddau, er mwyn gosod sylfaen gref a chadarn i gyflawni ein Gweledigaeth ar gyfer y deng mlynedd nesaf a'r tu hwnt.

Ein bwriad yw cyflawni'r mentrau strategol hyn:

  • Cydweithio â Llywodraeth Cymru i sicrhau bod arian ar gael i Amgueddfa Cymru allu gwireddu ei Gweledigaeth (bl. 1 – bl. 3)
  • Hyrwyddo cynaliadwyedd ledled Amgueddfa Cymru (bl. 1 – bl. 3).
  • Gweithio gyda’r Bwrdd Ymddiriedolwyr a’r Bwrdd Datblygu i ddenu cymaint â phosibl o gyllid allanol ar gyfer cynlluniau cyfalaf yr Amgueddfa (bl. 1 – bl. 3), a rhoi strategaeth codi arian ar gyfer datblygu Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru ar waith yn benodol (bl. 1 – bl. 3).
  • Rhoi Cynllun Datblygu diwygiedig Mentrau ar waith (bl. 1 – bl. 3).
  • Adolygu meysydd ble gellid cynhyrchu incwm gan gynnwys codi tâl am ymweliadau wedi’u hwyluso (bl. 1).

Maes blaenoriaeth y Weledigaeth – 7 – Adeiladu ein hadnoddau

» Nol i'r Map Gweledigaeth