• Plant y Chwyldro
    Adnodd dysgu amlgyfrwng newydd gan Gyngor Dinas Casnewydd ac Amgueddfa Cymru yw Plant y Chwyldro. Bydd plant yn dysgu am y gweithlu diwydiannol drwy astudio tystiolaeth hanesyddol go iawn trwy amrywiaeth o brofiadau amlgyfrwng. Byddant yn cyfarfod â chymeriadau o'r gorffennol yn eu gweithle, cartrefi ac ysgolion a byddant yn darganfod sut y gwnaeth y boblogaeth a nifer y trefi sianti gynyddu'n syfrdanol yn sgil galw'r genedl am haearn a glo. Byddant hefyd yn dysgu am broblemau fel tlodi, salwch a diffyg maeth a oedd yn elfennau anochel o dwf trefol cyflym.

  • Pecyn Athrawon yr Oes Haearn
    O gyfnod adeiladu'r bryngaerau a dechrau defnyddio haearn, i amser gwrthsafiad y llwythau a goresgyniad y Rhufeiniaid, mae Oes Haearn y Celtiaid yng Nghymru (750CC-OC50) yn gyfnod diddorol eithriadol o newidiadau a datblygiadau. Gallwn ddysgu am arferion, credoau a threfniadaeth y cymdeithasau Celtaidd cynnar trwy edrych ar yr olion a adawyd ganddynt. Mae archaeolegwyr yn ceisio gwneud pos jig-so o darnau o dystiolaeth o hen hanes pobl, a ganfuwyd yn ystod gwaith archwilio a chloddio neu ar hap. Mae 'sbarion' gwledd neu adfeilion anheddiad yn rhoi cliwiau i ni sy'n ychwanegu at ddarlun mwy cynhwysfawr o fywyd yn ystod yr Oes Haearn.

  • Ein Teulu Celtaidd Ni

  • Picedi, Plismona a Gwleidyddiaeth
    Pecyn adnoddau a grëwyd i athrawon Ysgolion uwchradd mewn cysylltiad  big pit: amgueddfa lofaol cymru