Dych chi'n dod o Dre-fach yn wreiddiol?


Ers faint dych chi'n gweithio yma?


Beth sydd i'w weld yn yr Amgueddfa?


Dych chi'n cofio'r Amgueddfa yma fel ffatri neu felin?


Mae'n bwysig bod pobl yn dysgu am eu treftadaeth - dych chi'n cytuno?


Beth ydy'ch hoff ran o'r Amgueddfa?