Gallwch anfon ymholiad i’r llyfrgell:

E-bost y Llyfrgell

Y Llyfrgell
Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
Parc Cathays
CAERDYDD CF10 3NP
Ffôn: (029) 2057 3202
Ffacs: (029) 2057 3216

Fel arall, gallwch gysylltu â’r staff canlynol os oes gennych ymholiad mwy penodol

Kristine Chapman, Prif Llyfrgellydd

Cysylltwch â hi ynglŷn â'r pynciau canlynol:
Ymholiadau cyffredinol ac apwyntiadau.
E-bost Kristine Chapman

Louise Carey, Uwch Llyfrgellydd

Cysylltwch â hi ynglŷn â'r pynciau canlynol:
Benthyciadau rhwng llyfrgelloedd, ymholiadau cyffredinol ac apwyntiadau.
E-bost Louise Carey

Jennifer Evans, Cynorthwy-ydd Llyfrgell

Cysylltwch â hi ynglŷn â'r pynciau canlynol:
Ymholiadau am gyfnodolion, ymholiadau cyffredinol ac apwyntiadau.
E-bost Jennifer Evans