Cynlluniau Strategol

Mae Datganiad Gweledigaeth Amgueddfa Cymru, a gyhoeddwyd yn 2005 yn amlinellu ein hymrwymiadau tymor hir - sef creu ‘amgueddfa ddysg o safon ryngwladol’. Mae’r ddogfen yn disgrifio cyfeiriad ein gwaith yn y tymor hir a’n dyheadau ar gyfer datblygu’r Amgueddfa dros y ddeng mlynedd nesaf a’r tu hwnt.

Datblygwyd Map y Weledigaeth am y tro cyntaf yn 2009/10. Dyma offeryn cynllunio newydd Amgueddfa Cymru ar gyfer y tymor canolig. Ffrwyth cydweithio rhwng yr Ymddiriedolwyr, y Cyfarwyddwyr a’r Rheolwyr yw’r Map. Mae’n defnyddio dull mapio strategaeth i amlinellu rhaglen waith Amgueddfa Cymru dros gyfnod o dair blynedd. Mae’r ddogfen yn cyflwyno 10 amcan craidd ar sail 4 safbwynt: Pobl Cymru; Cynrychioli Cymru; Gwella Perfformiad a Llwyddiant Ariannol. Trwy glicio ar bob un o’r amcanion, gellir gweld y mentrau strategol a gaiff eu cyflwyno dros y tair blynedd nesaf. Mae’r rhain yn mynd law yn llaw â strategaethau Llywodraeth Cynulliad Cymru. Rhoddir gwybodaeth hefyd am y dystiolaeth y byddwn ni’n ei defnyddio i fesur llwyddiant. Caiff y Map ei ddiweddaru bob hydref dros y tair blynedd nesaf.

Pob mis Ebrill, rydyn ni’n cyhoeddi ein Cynllun Gweithredol sy’n amlinellu ein cynlluniau manwl ar gyfer y flwyddyn ariannol nesaf mewn ymateb i Lythyr Gorchwyl y Gweinidog Treftadaeth.

Os oes unrhyw gwestiynau gennych am gynlluniau neu brosesau cynllunio’r Amgueddfa, cysylltwch â Dr Judith A Ingram, Pennaeth Polisi a Chynllunio.

 • Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

  Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

  Cewch ddarganfod celf, daeareg a hanes natur. Gyda rhaglen newidiol o arddangosfeydd a digwyddiadau, mae rhywbeth i syfrdanu pawb, beth bynnag sy'n mynd â'ch bryd — ac mae mynediad am ddim!

 • Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru

  Sain Ffagan

  Sain Ffagan yw un o brif amgueddfeydd awyr agored Ewrop, ac atyniad ymwelwyr mwyaf poblogaidd Cymru.

 • Big Pit Amgueddfa Lofaol Cymru

  Big Pit

  Pwll glo go iawn yw'r Pwll Mawr, ac un o amgueddfeydd mwyngloddio gorau Prydain.

 • Amgueddfa Wlân Cymru

  Amgueddfa Wlân Cymru

  Mae Amgueddfa Wlân Cymru, sydd yn hen ffatri wlân y Cambrian Mills, yn lle arbennig ac mae ganddi stori gyfareddol i'w hadrodd.

 • Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru

  Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru

  Yn OC75, sefydlodd y Rhufeiniaid caer yng Nghaerllion a fyddai'n gwarchod yr ardal am dros 200 o flynyddoedd. Heddiw, yn Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru yng Nghaerllion, byddwch yn dysgu pam yr oedd byddin y Rhufeiniaid cymaint i'w hofni.

 • Amgueddfa Lechi Cymru

  Amgueddfa Lechi Cymru

  Mae'r Amgueddfa Lechi'n cynnig diwrnod llawn mwynhad ac addysg mewn ardal ddramatig o brydferth ar lan Llyn Padarn.

 • Amgueddfa Genedlaethol y Glannau

  Amgueddfa Genedlaethol y Glannau

  Mae Amgueddfa Genedlaethol y Glannau yn adrodd hanes diwydiant ac arloesi yng Nghymru, heddiw a thros y 300 mlynedd diwethaf.

 • Rhagor: Archwilio'r Casgliadau

  Gwefan newydd cyffrous yw 'Rhagor' lle cewch ddysgu rhagor am ein casgliadau hynod.