Cofio'r Cau Amgueddfa Lechi Cymru

Yn ystod Tymor y Gwanwyn a'r Haf 2009, trefnwyd cyfres o sesiynau straeon digidol rhyng-genhedlaeth yn Amgueddfa Lechi Cymru i gofnodi atgofion pobl o'r cyfnod pan fu Chwarel Dinorwig gau, sef 1969.

Roedd y straeon yn cael eu creu gyda chymorth rhai o ddisgyblion Hanes Ysgol Brynrefail.

Roedd y disgyblion yn elwa o glywed a chofnodi hanes 'byw' a'r cyfranwyr yn cael cyfarwyddo eu straeon eu hunain, drwy weithio gyda'r disgyblion.