7_My_Days_in_the_Office.cy.flv
Merch a gafodd pob cyfle er i'w thad golli ei waith yn y chwarel.

Un o genod yr 'Offis Fawr' yn 1969.