Gwasanaeth Archifau Gorllewin Morgannwg 'Milltir Euraid' Abertawe Ar Gyfer Gwaith Ymchwil I Dreftadaeth Ddiwydiannol

West Glamorgan Archive Service

Mae Gwasanaeth Archifau Gorllewin Morgannwg yn casglu dogfennau, mapiau, ffotograffau, a recordiadau ffilm a sain sy'n gysylltiedig â phob agwedd ar hanes Gorllewin Morgannwg. Gwasanaeth ar y cyd yw hwn ar gyfer Cynghorau Dinas a Sir Abertawe a Bwrdeistref Sirol Castell-nedd Port Talbot.

Gall y cyhoedd ddefnyddio holl eitemau'r Archif sydd yn y catalog cyhoeddus ac sydd wedi eu marcio fel eitemau sydd ar gael yn ystafell archwilio'r archif yng Nghanolfan Ddinesig Abertawe. Mae'r archif yn defnyddio system docynnau i ddarllenwyr, sy'n golygu bod modd i chi gyrchu archifau eraill yng Nghymru, gan gynnwys archifau Prifysgol Abertawe.

Amserau agor

Dydd Mawrth: 9am-7pm Dydd Mercher i ddydd Gwener: 9am-5pm Dydd Sadwrn: 10am-4pm (Y Ganolfan Hanes Teuluol yn unig) Ar gau pob dydd Sul

I gysylltu

Ffôn: (01792) 636589
E-bost: westglam.archives@swansea.gov.uk

Gwefan

www.swansea.gov.uk/westglamorganarchives

Cyfeiriad

Y Ganolfan Ddinesig, Ffordd Ystumllwynarth, Abertawe, SA1 3SN