Casgliad Astudiaethau Lleol Gwasanaeth Llyfrgelloedd Dinas a Sir Abertawe 'Milltir Euraid' Abertawe Ar Gyfer Gwaith Ymchwil I Dreftadaeth Ddiwydiannol

City & County of Swansea Library Service Local Studies Collection

Mae gan Wasanaeth Llyfrgelloedd Dinas a Sir Abertawe gasgliad pwysig o ddeunyddiau hanes lleol yn y Llyfrgell Ganolog yn y Ganolfan Ddinesig. Mae'n cynnwys deunydd ar hanes lleol Abertawe a deunydd a allai helpu gydag ymchwil i achyddiaeth ar gyfer Cymru gyfan. Mae'n cynnwys:

Gweithiau mewn Print

Mae Casgliadau Cymru ac Abertawe yn cynnwys dros 120,000 o lyfrau, pamffledi a chyfrolau o gyfnodolion hen a modern, gan gynnwys dyddiaduron neu drafodion nifer o gymdeithasau hanes ac archaeoleg. Mae'n cynnwys cyfresi helaeth o gyfeirlyfrau masnach, cofrestrau etholiadol, llyfrau ffoôn, tywyslyfrau ac ati.

Papurau newydd a chyfnodolion

Mae'r Llyfrgell yn cadw cyfresi helaeth o bapurau newydd Cymreig ar ficroffilm. Mae hyn yn cynnwys The Cambrian, y papur newydd cyntaf i gael ei gyhoeddi yng Nghymru, sy'n dyddio noôl i 1804.

The Cambrian Index

Gwasanaeth Llyfrgelloedd Abertawe sydd wedi datblygu'r mynegai cyfrifiadurol hwn i The Cambrian (www.swansea.gov.uk/cambrian). Mae'n adnodd pwysig i bobl sy'n ymchwilio i hanes de Cymru. Mae'r project yn parhau, ac mae'n tyfu o hyd.

Mapiau a phlaniau

Mae'r rhain yn cwmpasu'r cyfnod o tua 1835 (mapiau degwm a dosraniad) hyd heddiw.

Mynediad i'r rhyngrwyd

Mae llawer o wybodaeth sydd o ddiddordeb bobl sy'n ymchwilio i hanes Cymru, hanes lleol a hanes teuluol ar y rhyngrwyd. Mae cyfleusterau e-bost a'r rhyngrwyd ar gael i bawb yn y Llyfrgell Ganolog ac yn yr holl lyfrgelloedd eraill ar draws Dinas a Sir Abertawe, am gyfnodau o 2 awr y dydd. Mae hyn yn cynnwys mynediad rhad ac am ddim i Ancestry.com, un o'r prif wefannau ar gyfer ymchwilio i hanes teuluol.

Ffurflenni Cyfrifiad

Mae gan y Llyfrgell gopïau microffilm o ffurflenni Cyfrifiad ardal Dinas a Sir Abertawe i gyd ar gyfer y blynyddoedd 1841, 1851, 1861, 1871, 1881, 1891 a 1901. Cynigir mynediad rhad ac am ddim i wybodaeth y cyfrifiad ar-lein trwy'r wefan Ancestry.com (hyd at, a chan gynnwys 1901).

Gwasanaeth Ask Library Line

Gwasanaeth rhad ac am ddim yw hwn lle gall llyfrgellwyr gwybodaeth profiadol ateb cwestiynau ffeithiol, helpu i ffeindio gwybodaeth ac adnoddau perthnasol ar eich cyfer neu eich cyfeirio at asiantaethau eraill lle bo hynny'n briodol.

Amserau agor

Dydd Mawrth i ddydd Gwener: 8.30am-8pm
Dydd Sadwrn a dydd Sul: 10am-4pm Ar gau pob dydd Llun

I gysylltu

Ffôn: (01792) 636464
E-bost: libraryline@swansea.gov.uk

Y Gwefan

www.swansea.gov.uk/libraries

Cyfeiriad

Ganolfan Ddinesig, Ffordd Ystumllwynarth, Abertawe, SA1 3SN

 • Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

  Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

  Cewch ddarganfod celf, daeareg a hanes natur. Gyda rhaglen newidiol o arddangosfeydd a digwyddiadau, mae rhywbeth i syfrdanu pawb, beth bynnag sy'n mynd â'ch bryd — ac mae mynediad am ddim!

 • Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru

  Sain Ffagan

  Sain Ffagan yw un o brif amgueddfeydd awyr agored Ewrop, ac atyniad ymwelwyr mwyaf poblogaidd Cymru.

 • Big Pit Amgueddfa Lofaol Cymru

  Big Pit

  Pwll glo go iawn yw'r Pwll Mawr, ac un o amgueddfeydd mwyngloddio gorau Prydain.

 • Amgueddfa Wlân Cymru

  Amgueddfa Wlân Cymru

  Mae Amgueddfa Wlân Cymru, sydd yn hen ffatri wlân y Cambrian Mills, yn lle arbennig ac mae ganddi stori gyfareddol i'w hadrodd.

 • Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru

  Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru

  Yn OC75, sefydlodd y Rhufeiniaid caer yng Nghaerllion a fyddai'n gwarchod yr ardal am dros 200 o flynyddoedd. Heddiw, yn Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru yng Nghaerllion, byddwch yn dysgu pam yr oedd byddin y Rhufeiniaid cymaint i'w hofni.

 • Amgueddfa Lechi Cymru

  Amgueddfa Lechi Cymru

  Mae'r Amgueddfa Lechi'n cynnig diwrnod llawn mwynhad ac addysg mewn ardal ddramatig o brydferth ar lan Llyn Padarn.

 • Amgueddfa Genedlaethol y Glannau

  Amgueddfa Genedlaethol y Glannau

  Mae Amgueddfa Genedlaethol y Glannau yn adrodd hanes diwydiant ac arloesi yng Nghymru, heddiw a thros y 300 mlynedd diwethaf.

 • Rhagor: Archwilio'r Casgliadau

  Gwefan newydd cyffrous yw 'Rhagor' lle cewch ddysgu rhagor am ein casgliadau hynod.