Archifau Richard Burton Prifysgol Abertawe 'Milltir Euraid' Abertawe Ar Gyfer Gwaith Ymchwil I Dreftadaeth Ddiwydiannol

Swansea University Richard Burton Archives

Archifau Richard Burton yw cartref casgliadau archif Prifysgol Abertawe. Lleolir yr archifau yn y llyfrgell a'r ganolfan wybodaeth ar gampws Singleton Prifysgol Abertawe. Dyma brif gryfderau'r archifau:

Archifau lleol: sy'n cynnwys archifau busnes diwydiannau metel a pheirianneg Abertawe a'r cylch a Rheilffordd y Mwmbwls, cofnodion Methodistaidd cylch Abertawe a phenrhyn Gŵyr a chofnodion plwyf Priordy Dewi Sant.

Casgliad Maes Glo De Cymru: cofnodion yr NUM (Ardal De Cymru) a'i ganghennau neu gyfrinfeydd, Sefydliadau'r Glowyr a ffotograffau a chasgliadau personol unigolion o bob rhan o Faes Glo'r De.

Casgliadau llenyddol: yn enwedig cofnodion am lenyddiaeth Gymreig yn Saesneg.

Cofnodion y Brifysgol: cofnodion y Brifysgol o adeg ei sefydliad ym 1920 ymlaen.

Mae'r archifau'n agored i bawb ac mae'r staff bob amser yn barod i ateb ymholiadau a chynnig cyngor. Y cyfan sydd angen i chi ei wneud yw trefnu apwyntiad.

Amserau agor

Dydd Llun i ddydd Gwener: 9.15am-1pm a 2-4.45pm
Nos Fawrth yn ystod y tymor drwy drefniant ymlaen llaw

I gysylltu

Ffôn: (01792) 295021
E-bost: archives@swansea.ac.uk

Gwefan

www.swansea.ac.uk/iss/archive-and-research-collections/richard-burton-archives/

Cyfeiriad

Prifysgol Abertawe, Parc Singleton, Abertawe, SA2 8PP