Amgueddfa Genedlaethol y Glannau - Llyfrgell ymchwil 'Milltir Euraid' Abertawe Ar Gyfer Gwaith Ymchwil I Dreftadaeth Ddiwydiannol

Rhyngweithiol

Yn ogystal â chyflwyno arddangosfeydd sy'n adrodd stori diwydiant a blaengaredd Cymru gyfan dros y tair canrif diwethaf, mae'r Amgueddfa'n gartref i lyfrgell ymchwil helaeth.

Mae dros 25,000 o gyfrolau yn y llyfrgell, ynghyd ag archif sy'n cynnwys dros 40,000 o ffotograffau'n ymwneud â hanes diwydiant, morwriaeth a thrafnidiaeth yng Nghymru. Gall ymchwilwyr elwa ar arbenigedd tîm o guraduron arbenigol a holl gasgliadau Amgueddfa Cymru.

Yn ogystal &aicrc; chasgliad cynrychiadol o hanesion diwydiannol, mae gan y llyfrgell gasgliad o weithiau technegol a chyfarwyddiadau ar gyfer y diwydiannau hyn. Mae gan y llyfrgell set gyflawn o Lloyds Registers o 1836 hyd heddiw (ynghyd â chyfrolau dethol o 1764 i 1832), a chyfres o gyfrolau sy'n rhestru'r llongddrylliadau oddi ar arfordir Ynysoedd Prydain. Mae gan y llyfrgell nifer dda o restri cyhoeddedig o fwyngloddiau a chwareli gweithredol o'r 1850au hyd heddiw. Mae'n cadw cyfresi o gyfnodolion pwysig hefyd gan gynnwys Adroddiadau Blynyddol Arolygwyr Mwyngloddiau E.M., sy'n rhestru'r holl ddamweiniau marwol a ddigwyddodd rhwng 1850 a 1914. Yn ogystal, rydyn ni wedi tanysgrifio i dros ddeugain o gyfnodolion cyfoes ar hyn o bryd.

Mae'r llyfrgell gyfeirio ar agor i'r cyhoedd trwy apwyntiad yn unig. Fel llyfrgell gyfeirio, nid yw'n benthyg llyfrau i unigolion, ond gellir trefnu benthyg llyfrau i lyfrgelloedd eraill trwy'r gwasanaeth benthyg rhwng llyfrgelloedd.

Bydd angen trefnu apwyntiad i ddefnyddio'r llyfrgell. I wneud hyn, dylech gysylltu â'r curadur sy'n gyfrifol am yr adran o'r llyfrgell rydych chi am ei gweld.

Amserau agor

Llyfrgell: Dydd Llun i ddydd Gwener: 10.30am-1pm a 2pm-4.30pm. Ar gau ar benwythnosau a gwyliau banc
Amgueddfa: Pob dydd: 10am-5pm.

Mwy o wybodaeth

Gweld y hafan Amgueddfa Genedlaethol y Glannau.