Dr David Williams

Dr David Williams

Enw:

Dr David Williams

Beth yw'ch rôl?

Symud y casgliadau o gregyn môr Molysgiaid i flychau newydd. Ym mha amgueddfa ydych chi'n gwirfoddoli? Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd, yn yr adran Bioamrywiaeth a Bywydeg Gyfundrefnol (Molysgiaid).

Ers faint ydych chi wedi bod yn gwirfoddoli yn yr Amgueddfa?

Ers rhyw 7 mlynedd.

Beth ydych chi'n ei hoffi am wirfoddoli yn yr Amgueddfa?

Mae hi wedi rhoi teimlad o bwrpas i mi i lenwi'r bwlch a adawyd ar ôl i mi ymddeol o'r gwaith, teimlad o berthyn i dîm gwerth chweil sy'n rhannu'r un amcanion â mi, y boddhad o orffen set o flychau neu gasgliad cyfan, a chwmnïaeth yr adran. O'r cychwyn cyntaf, cawson ni groeso cynnes a'n trin yn gyfartal â gweddill y tîm*.

Beth wnaeth i chi feddwl am wirfoddoli yn yr Amgueddfa?

Awgrym gan un o Gyfeillion yr Amgueddfa. Roedd y person dan sylw wedi bod wrthi ers amser, ac yn ddigon craff i weld bod cyfraniad gen i i'w wneud, ar yr amod nad oeddwn i'n cael mynd unrhyw le'n agos at y cyhoedd!

Beth fyddech chi'n ei ddweud i ddenu pobl eraill i wirfoddoli?

Rhowch gynnig arni; mae hi'n dod a boddhad, mae'n hwyl ac mae'n ganolbwynt gwych i'r wythnos – yn well nag unrhyw ddiwrnod golff, i mi o leiaf. Rhowch gynnig arni, does dim gorfodaeth, ac mae'n ddigon posib y gallai'r peth weithio i chi.

*Mae gwraig Dr Williams, Dr Valerie Williams, yn gwirfoddoli bob wythnos hefyd. Maen nhw'n cydweithio ar y casgliad molysgiaid.

 • Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

  Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

  Cewch ddarganfod celf, daeareg a hanes natur. Gyda rhaglen newidiol o arddangosfeydd a digwyddiadau, mae rhywbeth i syfrdanu pawb, beth bynnag sy'n mynd â'ch bryd — ac mae mynediad am ddim!

 • Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru

  Sain Ffagan

  Sain Ffagan yw un o brif amgueddfeydd awyr agored Ewrop, ac atyniad ymwelwyr mwyaf poblogaidd Cymru.

 • Big Pit Amgueddfa Lofaol Cymru

  Big Pit

  Pwll glo go iawn yw'r Pwll Mawr, ac un o amgueddfeydd mwyngloddio gorau Prydain.

 • Amgueddfa Wlân Cymru

  Amgueddfa Wlân Cymru

  Mae Amgueddfa Wlân Cymru, sydd yn hen ffatri wlân y Cambrian Mills, yn lle arbennig ac mae ganddi stori gyfareddol i'w hadrodd.

 • Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru

  Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru

  Yn OC75, sefydlodd y Rhufeiniaid caer yng Nghaerllion a fyddai'n gwarchod yr ardal am dros 200 o flynyddoedd. Heddiw, yn Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru yng Nghaerllion, byddwch yn dysgu pam yr oedd byddin y Rhufeiniaid cymaint i'w hofni.

 • Amgueddfa Lechi Cymru

  Amgueddfa Lechi Cymru

  Mae'r Amgueddfa Lechi'n cynnig diwrnod llawn mwynhad ac addysg mewn ardal ddramatig o brydferth ar lan Llyn Padarn.

 • Amgueddfa Genedlaethol y Glannau

  Amgueddfa Genedlaethol y Glannau

  Mae Amgueddfa Genedlaethol y Glannau yn adrodd hanes diwydiant ac arloesi yng Nghymru, heddiw a thros y 300 mlynedd diwethaf.

 • Rhagor: Archwilio'r Casgliadau

  Gwefan newydd cyffrous yw 'Rhagor' lle cewch ddysgu rhagor am ein casgliadau hynod.