Dr David Williams

Enw:

Dr David Williams

Beth yw'ch rôl?

Symud y casgliadau o gregyn môr Molysgiaid i flychau newydd. Ym mha amgueddfa ydych chi'n gwirfoddoli? Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd, yn yr adran Bioamrywiaeth a Bywydeg Gyfundrefnol (Molysgiaid).

Ers faint ydych chi wedi bod yn gwirfoddoli yn yr Amgueddfa?

Ers rhyw 7 mlynedd.

Beth ydych chi'n ei hoffi am wirfoddoli yn yr Amgueddfa?

Mae hi wedi rhoi teimlad o bwrpas i mi i lenwi'r bwlch a adawyd ar ôl i mi ymddeol o'r gwaith, teimlad o berthyn i dîm gwerth chweil sy'n rhannu'r un amcanion â mi, y boddhad o orffen set o flychau neu gasgliad cyfan, a chwmnïaeth yr adran. O'r cychwyn cyntaf, cawson ni groeso cynnes a'n trin yn gyfartal â gweddill y tîm*.

Beth wnaeth i chi feddwl am wirfoddoli yn yr Amgueddfa?

Awgrym gan un o Gyfeillion yr Amgueddfa. Roedd y person dan sylw wedi bod wrthi ers amser, ac yn ddigon craff i weld bod cyfraniad gen i i'w wneud, ar yr amod nad oeddwn i'n cael mynd unrhyw le'n agos at y cyhoedd!

Beth fyddech chi'n ei ddweud i ddenu pobl eraill i wirfoddoli?

Rhowch gynnig arni; mae hi'n dod a boddhad, mae'n hwyl ac mae'n ganolbwynt gwych i'r wythnos – yn well nag unrhyw ddiwrnod golff, i mi o leiaf. Rhowch gynnig arni, does dim gorfodaeth, ac mae'n ddigon posib y gallai'r peth weithio i chi.

*Mae gwraig Dr Williams, Dr Valerie Williams, yn gwirfoddoli bob wythnos hefyd. Maen nhw'n cydweithio ar y casgliad molysgiaid.