Mike Thomas

Enw:

Dr Mike Thomas

Beth yw'ch rôl?

Rwy'n gweithio gyda'r adran guradurol, yr adran addysg ac yn cyflwyno sgyrsiau gyda'r nos o bryd i'w gilydd.

Ym mha amgueddfa ydych chi'n gwirfoddoli?

Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru.

Ers faint ydych chi wedi bod yn gwirfoddoli yn yr Amgueddfa?

Ers 12 mlynedd.

Beth ydych chi'n ei hoffi am wirfoddoli yn yr Amgueddfa? Cael cwrdd â phobl newydd a meithrin cyfeillgarwch â'r staff. Rydw i'n cael llawer o foddhad o helpu pobl ac o gael gweithio gyda chreiriau 2,000 o flynyddoedd oed.

Beth wnaeth i chi feddwl am wirfoddoli yn yr Amgueddfa?

Rwy'n ymddiddori ym myd y Rhufeiniaid ac yn eu hanes. Ar ôl ymddeol, roeddwn i am gadw cysylltiad â'r byd addysg.

Beth fyddech chi'n ei ddweud i ddenu pobl eraill i wirfoddoli?

Mae awyrgylch hyfryd yn yr Amgueddfa ac mae'n braf cael rhannu sgiliau â'r gymuned.