Nancy Hardy

Enw:

Nancy Hardy

Beth yw'ch rôl?

Swyddog Addysg. Rwy'n helpu'r Swyddog Addysg i drefnu gweithgareddau fel llwybrau trwy'r orielau ar gyfer grwpiau o blant ysgol a theuluoedd.  

Ym mha amgueddfa ydych chi'n gwirfoddoli?

Amgueddfa Genedlaethol y Glannau.

Ers faint ydych chi wedi bod yn gwirfoddoli yn yr Amgueddfa?

Unwaith yr wythnos ers Mawrth 2009.

Beth ydych chi'n ei hoffi am wirfoddoli yn yr Amgueddfa?

Mae'r gwaith yn ymestynnol ac yn ddiddorol ac rwy'n mwynhau cyflwyno'r arddangosfeydd i'r ymwelwyr ifanc.

Beth wnaeth i chi feddwl am wirfoddoli yn yr Amgueddfa?

Rydw i am ddechrau gyrfa ym maes addysg y tu allan i'r dosbarth ac rwy'n trio ehangu fy mhrofiad trwy wirfoddoli yn yr adran addysg.

Beth fyddech chi'n ei ddweud i ddenu pobl eraill i wirfoddoli? Mae pawb yma wedi bod yn gyfeillgar iawn ac yn barod iawn i helpu. Maen nhw wedi datblygu fy ngwaith i fod yn berthnasol iawn i'r hyn rydw i am ei wneud yn y dyfodol a bydd hyn yn edrych yn wych ar fy CV.