Stuart Wilkins

Enw:

Stuart Wilkins

Beth yw'ch rôl?

Cyflenwi fel hwylusydd ar gyfer digwyddiadau ac ymweliadau grŵp yn bennaf. Rydw i wedi tywys ymwelwyr ar deithiau hefyd ac wedi gwneud tipyn bach o waith garddio.

Ym mha amgueddfa ydych chi'n gwirfoddoli?

Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru.

Ers faint ydych chi wedi bod yn gwirfoddoli yn yr Amgueddfa?

Ers tua 2 flynedd.

Beth ydych chi'n ei hoffi am wirfoddoli yn yr Amgueddfa?

Mae gweithio gyda'r staff a'r ymwelwyr yn beth mawr i mi. Mae'r staff yn groesawgar iawn. Rydw i wrth fy modd yn gweithio gyda'r ymwelwyr brwdfrydig, a'u gweld nhw'n mwynhau ac yn dysgu.

Beth wnaeth i chi feddwl am wirfoddoli yn yr Amgueddfa?

Clywais gan ffrind sy'n gweithio yn Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru fod yr Amgueddfa yng Nghaerllion yn chwilio am bobl i helpu gyda rhai o'i digwyddiadau. Dyna'r union fath o beth roeddwn i am ei wneud.

Beth fyddech chi'n ei ddweud i ddenu pobl eraill i wirfoddoli?

Alla'i ddim a gor-ddweud pa mor werth chweil yw'r gwaith. Rwy'n elwa'n fawr o helpu pobl i ddysgu, ac rydw i'n dysgu drwy'r amser hefyd. Mae'n ddefnydd gwych o amser i rywun fel fi sydd wedi ymddeol.