Stuart WIlkins

Stuart Wilkins

Enw:

Stuart Wilkins

Beth yw'ch rôl?

Cyflenwi fel hwylusydd ar gyfer digwyddiadau ac ymweliadau grŵp yn bennaf. Rydw i wedi tywys ymwelwyr ar deithiau hefyd ac wedi gwneud tipyn bach o waith garddio.

Ym mha amgueddfa ydych chi'n gwirfoddoli?

Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru.

Ers faint ydych chi wedi bod yn gwirfoddoli yn yr Amgueddfa?

Ers tua 2 flynedd.

Beth ydych chi'n ei hoffi am wirfoddoli yn yr Amgueddfa?

Mae gweithio gyda'r staff a'r ymwelwyr yn beth mawr i mi. Mae'r staff yn groesawgar iawn. Rydw i wrth fy modd yn gweithio gyda'r ymwelwyr brwdfrydig, a'u gweld nhw'n mwynhau ac yn dysgu.

Beth wnaeth i chi feddwl am wirfoddoli yn yr Amgueddfa?

Clywais gan ffrind sy'n gweithio yn Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru fod yr Amgueddfa yng Nghaerllion yn chwilio am bobl i helpu gyda rhai o'i digwyddiadau. Dyna'r union fath o beth roeddwn i am ei wneud.

Beth fyddech chi'n ei ddweud i ddenu pobl eraill i wirfoddoli?

Alla'i ddim a gor-ddweud pa mor werth chweil yw'r gwaith. Rwy'n elwa'n fawr o helpu pobl i ddysgu, ac rydw i'n dysgu drwy'r amser hefyd. Mae'n ddefnydd gwych o amser i rywun fel fi sydd wedi ymddeol.

 • Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

  Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

  Cewch ddarganfod celf, daeareg a hanes natur. Gyda rhaglen newidiol o arddangosfeydd a digwyddiadau, mae rhywbeth i syfrdanu pawb, beth bynnag sy'n mynd â'ch bryd — ac mae mynediad am ddim!

 • Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru

  Sain Ffagan

  Sain Ffagan yw un o brif amgueddfeydd awyr agored Ewrop, ac atyniad ymwelwyr mwyaf poblogaidd Cymru.

 • Big Pit Amgueddfa Lofaol Cymru

  Big Pit

  Pwll glo go iawn yw'r Pwll Mawr, ac un o amgueddfeydd mwyngloddio gorau Prydain.

 • Amgueddfa Wlân Cymru

  Amgueddfa Wlân Cymru

  Mae Amgueddfa Wlân Cymru, sydd yn hen ffatri wlân y Cambrian Mills, yn lle arbennig ac mae ganddi stori gyfareddol i'w hadrodd.

 • Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru

  Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru

  Yn OC75, sefydlodd y Rhufeiniaid caer yng Nghaerllion a fyddai'n gwarchod yr ardal am dros 200 o flynyddoedd. Heddiw, yn Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru yng Nghaerllion, byddwch yn dysgu pam yr oedd byddin y Rhufeiniaid cymaint i'w hofni.

 • Amgueddfa Lechi Cymru

  Amgueddfa Lechi Cymru

  Mae'r Amgueddfa Lechi'n cynnig diwrnod llawn mwynhad ac addysg mewn ardal ddramatig o brydferth ar lan Llyn Padarn.

 • Amgueddfa Genedlaethol y Glannau

  Amgueddfa Genedlaethol y Glannau

  Mae Amgueddfa Genedlaethol y Glannau yn adrodd hanes diwydiant ac arloesi yng Nghymru, heddiw a thros y 300 mlynedd diwethaf.

 • Rhagor: Archwilio'r Casgliadau

  Gwefan newydd cyffrous yw 'Rhagor' lle cewch ddysgu rhagor am ein casgliadau hynod.