Graham Bean

Enw:

Graham Bean.

Beth yw'ch rôl?

Catalogio'r casgliad o stampiau botanegol.

Ym mha amgueddfa ydych chi'n gwirfoddoli?

Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd.

Ers faint ydych chi wedi bod yn gwirfoddoli yn yr Amgueddfa?

Ers Rhagfyr 2008.

Beth ydych chi'n ei hoffi am wirfoddoli yn yr Amgueddfa?

Cael cyfrannu at wybodaeth addysgiadol ac arbenigol yr Amgueddfa a hynny mewn maes sydd mor wahanol i'm gyrfa. Rwy'n cael defnyddio fy niddordeb mewn ffilateleg hefyd.

Beth wnaeth i chi feddwl am wirfoddoli yn yr Amgueddfa?

Cysylltodd Cydlynydd Gwirfoddolwyr yr Amgueddfa â ni yng Nghymdeithas Ffilateleg Caerdydd… fel arall, fydden i ddim wedi cael gwybod bod y rôl na'r Casgliad o Stampiau Botanegol yn bodoli!

Beth fyddech chi'n ei ddweud i ddenu pobl eraill i wirfoddoli?

Nid oes angen gwybodaeth arbenigol am faes penodol bob tro. Mae'n braf cael gwybod eich bod chi'n cyfrannu at broject ac yn cefnogi gwaith gwerthfawr staff yr Amgueddfa. Gallwch chi addasu'r oriau i gyd-fynd â'ch bywyd chi hefyd.