Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru

Ar ôl ymddeol, mae'r rhan fwyaf o bobl yn defnyddio'u hamser i ymlacio, treulio amser gyda ffrindiau neu edrych ar ôl eu hwyrion. Ond roedd LaBessa Warren o Gaerllion yn gweld ymddeol fel cyfle i ddechrau o'r newydd a gwirfoddoli yn Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru.

I LaBessa, roedd gwirfoddoli'n her newydd ac yn ffordd o lenwi ei hamser rhydd. Doedd hi ddim wedi ystyried gofyn i'r Amgueddfa am gael ymuno â'r tîm ar sail fwy parhaol nes iddi glywed gan gyfaill oedd yn gweithio ar y dderbynfa, fod yr Amgueddfa'n chwilio am gymorth.

Dechreuodd LaBessa wirfoddoli yn y tîm addysg, ond cyn pen dim, cafodd gynnig swydd barhaol  fel swyddog gweinyddol yn yr Amgueddfa. Mae hi wedi bod yn ei swydd ers saith mlynedd bellach, ac mae ei phrofiad helaeth o'r byd wedi galluogi iddi ddod yn rhan annatod o'r tîm.

Mae LaBessa'n cael rhwydd hynt i ddatblygu rôl y swyddog gweinyddol i gyd-fynd â'i hanghenion a'i sgiliau. Mae'n helpu gydag ymweliadau addysg ac mae hi hyd yn oed wedi helpu i hwyluso'r digwyddiad Rhufeiniaid yn y Dre, sy'n rhoi profiad o gaer Rufeinig i'r ymwelwyr.

"Mae'r swydd mor amrywiol," meddai LaBessa. "Rydw i wrth fy modd yn cwrdd â phlant ac yn gweithio gyda nhw, ac rwy'n mwynhau cydweithio â staff yr Amgueddfa. Bydden i'n argymell gwirfoddoli i unrhyw un, yn enwedig os yw hi'n arwain at swydd fel fy un i!"