Mae'r castell yn esiampl hyfryd o bensaernïaeth oes Elizabeth I ac yn llawn celfi rhosbren a derw gwych.

Gellir llogi'r Bwtri a'r Ystafell Fwyta ar gyfer llu o ddigwyddiadau, o ddiwrnodau hyfforddi a chiniawau corfforaethol i de prynhawn, ciniawau ffurfiol a phriodasau hyd yn oed. Mae gerddi'r Castell yn ddelfrydol ar gyfer digwyddiad pabell.


Lleoliad

Bwtri'r Castell

Nifer o bobl

Ciniawa: 40

Pris

Hanner Diwrnod 9am-1pm or 1-5pm: £120 (£144)

Diwrnod 9am-5pm: £300 (£360)


Nos: £500 (£600)

Diwrnod a Nos: £650 (£780)

Ystafell Fwyta'r Castell

Derbyniad: 40

Hanner Diwrnod: £160 (£192)

Diwrnod: £300 (£360)

Nos: £500 (£600)

Diwrnod a Nos: £650 (£780)

Pabell ar y Lawnt

Ciniawa: Hyd at 140

Dydd Gwener a dydd Saturday: £4,995 (£5,994)

Llogi am dydd 9am-5pm: £400 (£480)


Ystafell fwyta Castell Sain Ffagan

Ystafell Fwyta'r Castell

Gerddi a Bwtri'r Castell

Gerddi a Bwtri'r Castell

Nid yw’r prisiau’n cynnwys arlwyo. Mae’r prisiau mewn cromfachau’n cynnwys TAW.

Cynigir gostyngiad o 20% i Lywodraeth Cynulliad Cymru, elusennau cofrestredig, grwpiau cymunedol a chyrff addysg ffurfiol wrth logi yn ystod y dydd.

Mae’n bleser gennym gynnig gostyngiadau cyfradd ar gyfer llogi nifer ar y tro.

Codir tâl parcio o £4.00 y car yn ystod oriau agor yr Amgueddfa. Gellir parcio bysiau am ddim.

Am ragor o wybodaeth cysylltwch â’r Tîm Llogi Cyfleusterau:

Ffôn: 029 20573416 / 029 20573500
Ffacs: 029 20573490

Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru
Sain Ffagan, Caerdydd CF5 6XB