Neuadd Castell Sain Ffagan

Neuadd Castell Sain Ffagan

Lleoliad

Neuadd y Castell

Prif Neuadd Sefydliad y Gweithwyr Oakdale

Cynnig arbennig: archebwch eich derbyniad priodas gydani a chael gostyngiad o 50%
ar bris y seremoni.

Nifer o bobl

40

100

Pris (gan gynnwys TAW)

£600

£600


Sefydliad y Gweithwyr Oakdale

Sefydliad y Gweithwyr Oakdale

Gastell Sain Ffagan

Gastell Sain Ffagan

Am ragor o wybodaeth cysylltwch â'r Tîm Priodasau:

Ffôn: 029 20573416 or 029 20573500
Ffacs: 029 20573490

Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru
Sain Ffagan, Caerdydd CF5 6XB