Mae Sefydliad y Gweithwyr wedi'i leoli yng nghalon yr Amgueddfa awyr agored ac yn leoliad gwych ar gyfer digwyddiadau yn ystod y dydd neu'r nos. Maer neuadd gyngerdd gyda llawr addas ar gyfer dawnsio a llwyfan ar gyfer adloniant.

Mae gan yr adeilad drwydded lawn i gynnal priodasau hefyd.

Oakdale Workmen's Institute
Nifer o bobl

Theatr: 120
Ystafell fwrdd: 30
Sefyll: 100
Ciniawa: 70

Pris

Hanner Diwrnod (9am-1pm neu 1-5pm): £120 (£144)

Diwrnod (9am-5pm): £220 (£264)


Nos: £650 (£780)

Diwrnod a Nos: £900 (£1,080)

Nid yw’r prisiau’n cynnwys arlwyo. Mae’r prisiau mewn cromfachau’n cynnwys TAW.

Cynigir gostyngiad o 20% i Lywodraeth Cynulliad Cymru, elusennau cofrestredig, grwpiau cymunedol a chyrff addysg ffurfiol wrth logi yn ystod y dydd.

Mae’n bleser gennym gynnig gostyngiadau cyfradd ar gyfer llogi nifer ar y tro.

Codir tâl parcio o £4.00 y car yn ystod oriau agor yr Amgueddfa. Gellir parcio bysiau am ddim.

Am ragor o wybodaeth cysylltwch â’r Tîm Llogi Cyfleusterau:

Ffôn: 029 20573416 / 029 20573500
Ffacs: 029 20573490

Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru
Sain Ffagan, Caerdydd CF5 6XB