English

Ystafell bwrpasol, olau, gyda digon o lefydd parcio gerllaw, all ddal hyd at 20 o bobl ar gyfer cyfarfodydd.

Nifer o bobl

Theatr: 35

Ystafell Fwrdd: 18

Pris

Hanner Diwrnod 9am-1pm neu 1-5pm: £80 (£96)

Diwrnod 9am-5pm: £100 (£120)

Nid yw’r prisiau’n cynnwys arlwyo. Mae’r prisiau mewn cromfachau’n cynnwys TAW.

Cynigir gostyngiad o 20% i Lywodraeth Cynulliad Cymru, elusennau cofrestredig, grwpiau cymunedol a chyrff addysg ffurfiol wrth logi yn ystod y dydd.

Mae’n bleser gennym gynnig gostyngiadau cyfradd ar gyfer llogi nifer ar y tro.

Codir tâl parcio o £3.50 y car yn ystod oriau agor yr Amgueddfa. Gellir parcio bysiau am ddim.

Am ragor o wybodaeth cysylltwch â’r Tîm Llogi Cyfleusterau:

Ffôn: 029 20573416 / 029 20573500
Ffacs: 029 20573490

Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru
Sain Ffagan, Caerdydd CF5 6XB