Prif Neuadd Sefydliad y Gweithwyr Oakdale

Prif Neuadd Sefydliad y Gweithwyr Oakdale

Lleoliad

Ystafell Fwyta Castell Sain Ffagan


Prif Neuadd Sefydliad y Gweithwyr Oakdale

Pabell ar Lawnt Castell Sain Ffagan

Ystafell De Gwalia

Nifer o bobl

Yn eistedd hyd at 40 o westeion


Yn eistedd hyd at 90 o westeion

Hyd at 140 o westeion

Yn eistedd hyd at 30 o westeion

Pris (gan gynnwys TAW)

£960 tan 8pm
£1,200 tan hanner nos

£960 tan 8pm
£1,200 tan hanner nos

£6,000 tan hanner nos

£400 tan 8pm


Prif Neuadd Sefydliad y Gweithwyr Oakdale

Prif Neuadd Sefydliad y Gweithwyr Oakdale

Am wybodaeth bellach am arlwyo lawrlwythwch ein bwydlen priodasau isod.

Am ragor o wybodaeth cysylltwch â'r Tîm Priodasau:

Ffôn: 029 20573416 / 029 20573500
Ffacs: 029 20573490

Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru
Sain Ffagan, Caerdydd CF5 6XB