Capel Pen-rhiw

Capel Pen-rhiw

Lleoliad

Bendith Priodas yng Nghapel Pen-rhiw

Lluniau Priodas yng Ngerddi'r Castell

Nifer o bobl

Yn eistedd 100 o westeion

Y prif barti priodasol

Pris (gan gynnwys TAW)

£160

£50


Gerddi Castell Sain Ffagan

Gerddi Castell Sain Ffagan

Am ragor o wybodaeth cysylltwch â'r Tîm Priodasau:

Ffôn: 029 20573416 / 029 20573500
Ffacs: 029 20573490

Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru
Sain Ffagan, Caerdydd CF5 6XB