Llogi Cyfleusterau

Rhowch gyfle i'ch gwahoddedigion glywed hanes rhyfeddol diwydiant a blaengaredd yng Nghymru.

Gyda'i phensaernïaeth arobryn mewn lleoliad heb ei ail ger y glannau, mae Amgueddfa Genedlaethol y Glannau yn Abertawe yn lleoliad rhagorol ar gyfer digwyddiadau corfforaethol a phreifat unigryw - o dderbyniadau diodydd, ciniawau gala, seminarau a diwrnodau hyfforddi, i briodasau a seremonïau gwobrwyo.

Mae cyfleusterau y gellir eu llogi a phecynau yn cynnwys:

Darperir arlwyo yn fewnol gan yr arlwywr sector celfyddydau a threftadaeth arbenigol, Elior. Mae'r tîm profiadol hwn yn darparu bwydlenni sy'n ysbrydoli a gwasanaeth di-ail.

Caiff y bwyd ei baratoi ar y safle gan ddefnyddio cynhwysion lleol ffres ar bob cyfle posibl.

Mae'n bleser gennym gynnig gostyngiad ar gyfradd llogi yn ystod y dydd i elusennau cofrestredig, cyrff addysg ffurfiol, grwpiau cymunedol a Llywodraeth Cynulliad Cymru.

Gellir llogi Cyfleusterau ychwanegol yn cynnwys: System PA, gliniaduron, taflunwyr data, teledu, chwaraewr DVD, siartiau troi a Wi-Fi (mynediad i Wi-Fi at ddefnydd academaidd yn unig)

Am wybodaeth bellach lawrlwythwch ein llyfryn a'n bwydlenni isod, neu gwnewch apwyntiad i ymweld â'r lleoliad gyda aelod o’n tîm Llogi Cyfleusterau.


Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
Bwylenni

Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
Ffordd Ystumllwynarth
Abertawe
SA1 3RD

Ffôn: (029) 2057 3600
Ffacs: (029) 2057 3602

 • Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

  Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

  Cewch ddarganfod celf, daeareg a hanes natur. Gyda rhaglen newidiol o arddangosfeydd a digwyddiadau, mae rhywbeth i syfrdanu pawb, beth bynnag sy'n mynd â'ch bryd — ac mae mynediad am ddim!

 • Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru

  Sain Ffagan

  Sain Ffagan yw un o brif amgueddfeydd awyr agored Ewrop, ac atyniad ymwelwyr mwyaf poblogaidd Cymru.

 • Big Pit Amgueddfa Lofaol Cymru

  Big Pit

  Pwll glo go iawn yw'r Pwll Mawr, ac un o amgueddfeydd mwyngloddio gorau Prydain.

 • Amgueddfa Wlân Cymru

  Amgueddfa Wlân Cymru

  Mae Amgueddfa Wlân Cymru, sydd yn hen ffatri wlân y Cambrian Mills, yn lle arbennig ac mae ganddi stori gyfareddol i'w hadrodd.

 • Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru

  Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru

  Yn OC75, sefydlodd y Rhufeiniaid caer yng Nghaerllion a fyddai'n gwarchod yr ardal am dros 200 o flynyddoedd. Heddiw, yn Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru yng Nghaerllion, byddwch yn dysgu pam yr oedd byddin y Rhufeiniaid cymaint i'w hofni.

 • Amgueddfa Lechi Cymru

  Amgueddfa Lechi Cymru

  Mae'r Amgueddfa Lechi'n cynnig diwrnod llawn mwynhad ac addysg mewn ardal ddramatig o brydferth ar lan Llyn Padarn.

 • Amgueddfa Genedlaethol y Glannau

  Amgueddfa Genedlaethol y Glannau

  Mae Amgueddfa Genedlaethol y Glannau yn adrodd hanes diwydiant ac arloesi yng Nghymru, heddiw a thros y 300 mlynedd diwethaf.

 • Rhagor: Archwilio'r Casgliadau

  Gwefan newydd cyffrous yw 'Rhagor' lle cewch ddysgu rhagor am ein casgliadau hynod.