Wedi'i lleoli yn warws hanesyddol y dociau gydag arddangosiadau anhygoel yn edrych dros y Marina, mae'r oriel hyblyg hon yn ddelfrydol ar gyfer digwyddiadau lansio, derbyniadau diodydd, ciniawau ffurfiol ac mae ganddi drwydded lawn i gynnal priodasau sifil.

Oriel Warws - Amgueddfa Genedlaethol y Glannau (c) Nigel Pullen photography


Theatr: 250 gwestai; Ciniawa: 180 gwestai; Sefyll: 250 gwestai Ar gael wedi 4pm yn ddyddiol Prisiau o £500-700 + TAW

am ein Pecynnau Priodas arbennig.