Mae’r Balconi trawiadol yn rhoi golygfeydd gwych o Farina Abertawe, a chyda’r Cyntedd Uwch, mae’n lle gwych i groesawu gwahoddedigion beth bynnag fo’r tywydd. Mae gan y Balconi drwydded lawn i gynnal priodasau sifil.

Yn eistedd 60 gwestai; 200 yn sefyll Ar gael wedi 4pm yn ddyddiol Prisiau o £400-550 + TAW