Ystafelloedd Cyfarfod y Ddinas a'r Glannau

Mae’r ystafelloedd golau hyn sydd wedi’u hawyru’n dda yn berffaith ar gyfer cyfarfodydd brecwast, seminarau, diwrnodau hyfforddi neu giniawau preifat. Gellir trefnu llogi Ystafell Vivian fel man ychwanegol i gymdeithasu, cynnal gweithgareddau neu i gael lluniaeth.

Theatr: 40-50 gwestai; Cyfarfod: 15-20 gwestai Ar gael yn ddyddiol 9am-5pm Prisiau o £100-180 + TAW

Cliciwch yma am ein Pecynnau Diwrnod i Ddirprwyon.

Ystafell Cyfarfod - Amgueddfa Genedlaethol y Glannau