Mae’r ystafelloedd golau hyn sydd wedi’u hawyru’n dda yn berffaith ar gyfer cyfarfodydd brecwast, seminarau, diwrnodau hyfforddi neu giniawau preifat. Gellir trefnu llogi Ystafell Vivian fel man ychwanegol i gymdeithasu, cynnal gweithgareddau neu i gael lluniaeth.

Theatr: 40-50 gwestai; Cyfarfod: 15-20 gwestai Ar gael yn ddyddiol 9am-5pm Prisiau o £100-180 + TAW

Cliciwch yma am ein Pecynnau Diwrnod i Ddirprwyon.

Ystafell Cyfarfod - Amgueddfa Genedlaethol y Glannau