Llogi Cyfleusterau yn Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru

Oriel
Gerddi
Ystafell Capricorn

Mae Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru wedi'i lleoli yng Nghaerllion, dafliad carreg o Gaerdydd, Bryste a Phont Hafren ac yn dangos bywyd bob dydd yn nghaer fwyaf pellennig Ymerodraeth nerthol Rhufain. Adeiladwyd yr Amgueddfa ym 1850 y tu mewn i weddillion muriau'r gaer sy'n cael ei dyddio i OC75, a gallwch weld adfeilion yr amffitheatr fwyaf cyflawn ym Mhrydain gerllaw.

Mae Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru yn cynnig sawl lleoliad unigryw y gellir eu llogi yn ystod y dydd neu'r nos. Gyda Gerddi Rhufeinig, oriel Rufeinig ddiddorol a nifer o fannau cyfarfod, rydych yn siŵr o ganfod y lleoliad perffaith ar gyfer eich digwyddiad. Cliciwch y dolenni isod am wybodaeth bellach.

Bydd ein harlwywyr a'n tîm profiadol yn eich cynorthwyo i gynllunio a threfnu'ch digwyddiad bob cam o'r daith. Cliciwch yma i lawrlwytho bwydlen. Paratoir pob pryd gan ddefnyddio cynhwysion lleol ffres ar bob cyfle posibl a gellir gwneud newidiadau yn ôl y gofyn. Eisteddwch yn ôl, ymlaciwch a mwynhewch eich digwyddiad arbennig.

Bydd yr holl elw o Logi Cyfleusterau yn helpu i gynnal a chadw a gweinyddu'r Amgueddfa.

Gellir llogi Cyfleusterau ychwanegol yn cynnwys: Gazebo, gliniaduron, taflunwyr data, teledu, chwaraewyr DVD, System PA, siartiau troi, Wi-FI (mynediad i Wi-Fi at ddefnydd academaidd yn unig) a staff mewn gwisg o'r cyfnod.

Mae'n bleser gennym gynnig gostyngiad ar gyfradd llogi yn ystod y dydd i elusennau cofrestredig, cyrff addysg ffurfiol, grwpiau cymunedol a Llywodraeth Cynulliad Cymru.

Am wybodaeth bellach neu i wneud apwyntiad i ymweld â'r lleoliad gyda aelod o'n tîm Llogi Cyfleusterau cysylltwch â:

Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru
Y Stryd Fawr
Caerllion
NP18 1AE

Ffôn: (029) 2057 3550
Ffacs: (029) 2057 3551

 • Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

  Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

  Cewch ddarganfod celf, daeareg a hanes natur. Gyda rhaglen newidiol o arddangosfeydd a digwyddiadau, mae rhywbeth i syfrdanu pawb, beth bynnag sy'n mynd â'ch bryd — ac mae mynediad am ddim!

 • Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru

  Sain Ffagan

  Sain Ffagan yw un o brif amgueddfeydd awyr agored Ewrop, ac atyniad ymwelwyr mwyaf poblogaidd Cymru.

 • Big Pit Amgueddfa Lofaol Cymru

  Big Pit

  Pwll glo go iawn yw'r Pwll Mawr, ac un o amgueddfeydd mwyngloddio gorau Prydain.

 • Amgueddfa Wlân Cymru

  Amgueddfa Wlân Cymru

  Mae Amgueddfa Wlân Cymru, sydd yn hen ffatri wlân y Cambrian Mills, yn lle arbennig ac mae ganddi stori gyfareddol i'w hadrodd.

 • Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru

  Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru

  Yn OC75, sefydlodd y Rhufeiniaid caer yng Nghaerllion a fyddai'n gwarchod yr ardal am dros 200 o flynyddoedd. Heddiw, yn Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru yng Nghaerllion, byddwch yn dysgu pam yr oedd byddin y Rhufeiniaid cymaint i'w hofni.

 • Amgueddfa Lechi Cymru

  Amgueddfa Lechi Cymru

  Mae'r Amgueddfa Lechi'n cynnig diwrnod llawn mwynhad ac addysg mewn ardal ddramatig o brydferth ar lan Llyn Padarn.

 • Amgueddfa Genedlaethol y Glannau

  Amgueddfa Genedlaethol y Glannau

  Mae Amgueddfa Genedlaethol y Glannau yn adrodd hanes diwydiant ac arloesi yng Nghymru, heddiw a thros y 300 mlynedd diwethaf.

 • Rhagor: Archwilio'r Casgliadau

  Gwefan newydd cyffrous yw 'Rhagor' lle cewch ddysgu rhagor am ein casgliadau hynod.