Mae'r gofod unigryw hwn sydd â golygfeydd o'r gerddi Rhufeinig yn ddelfrydol ar gyfer cyfarfodydd anffurfiol, diwrnodau cwrdd i ffwrdd neu hyfforddiant. Cyfunwch eich digwyddiad ag ymweliad â'r ystafell farics Rufeinig llawn maint, yr oriel neu'r ardd.

Theatr: 20 gwestai; Cyfarfod: 10-15 gwestai; Sefyll: 20 gwestai Ar gael yn ddyddiol 9am-5pm Hanner diwrnod £50 + TAW; Diwrnod cyfan £75 + TAW