Katie Driscoll

Katie Driscoll

Enw

Katie Driscoll

Beth oedd / yw eich rôl?

Gwirfoddolwr Archifo Ffotograffig

Ym mha Amgueddfa fuoch / ydych chi'n gwirfoddoli?

Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

Am faint fuoch chi'n gwirfoddoli i'r Amgueddfa?

3-4 mis

Beth ydych chi'n ei hoffi am wirfoddoli i'r Amgueddfa?

Mwynheais ennill profiad uniongyrchol o ofynion bywyd bob dydd gweithiwr amgueddfa a dysgais sawl sgil newydd a thechneg ddefnyddiol. Roedd o fudd i mi ddod i nabod aelodau staff a threulio amser gyda gwirfoddolwyr eraill oedd yn aml yn rhannu'r un nod â mi. Roedd y staff yn fwy na pharod i roi o'u hamser i ddangos arteffactau newydd i mi ac esbonio cyfrifoldebau a thechnegau curadurol, rhywbeth yr oeddwn yn ei werthfawrogi'n fawr gan fy mod yn gobeithio gwneud gradd meistr mewn gofal casgliadau.

Pa wahaniaeth wnaeth y rôl wirfoddol hon i chi?

Mae'r rôl hon wedi bod o fudd mawr i mi gan fy mod wedi dechrau swydd newydd yn ddiweddar na fyddwn yn gymwys amdani heb y sgiliau a'r profiad a enillais tra'n gwirfoddoli. Mae fy mhrofiad wedi fy nghalonogi a'm hargyhoeddi fy mod ar y llwybr cywir a taw gyrfa ym myd treftadaeth yw'r un i mi. Mae hefyd wedi agor cil y drws i mi.

Beth wnaeth i chi feddwl gwirfoddoli i'r amgueddfa yn y lle cyntaf?

Rwyf wedi bod yn frwd dros hanes erioed, ac ers gorffen fy ngradd rwyf wedi bod yn chwilio am ffyrdd i sefydlu cysylltiadau ac ennill profiad o fewn y sector treftadaeth. Roedd Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd yn berffaith ar fy nghyfer gan fy mod i'n byw yn lleol ac yn ymwelydd cyson yn barod. E-bostiais sawl safle treftadaeth ac amgueddfa ar drws De Cymru ac roeddwn wrth fy modd pan gadarnhaodd yr Amgueddfa eu bod yn cynnal rhaglen wirfoddoli.

Sut fyddech chi'n mynd ati i argymell eraill i wirfoddoli?

Buaswn yn argymell yn gryf i bobl wirfoddoli i'r amgueddfa lle gallan nhw ennill sgiliau di-ri a gwneud cysylltiadau da. Un o brif fanteision cofrestru fel gwirfoddolwr yw bod ystod eang o gyfleon ar agor i chi, o arwain teithiau drwy'r orielau celf i helpu i gatalogio y casgliad ceiniogau a medalau. Hyd yn oed os nad ydych yn chwilio am yrfa ym maes treftadaeth, mae'n amgylchedd diddorol i wirfoddoli ynddo ac yn gaffaeliad i'ch CV. Buaswn yn ei argymell i unrhyw un.

 • Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

  Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

  Cewch ddarganfod celf, daeareg a hanes natur. Gyda rhaglen newidiol o arddangosfeydd a digwyddiadau, mae rhywbeth i syfrdanu pawb, beth bynnag sy'n mynd â'ch bryd — ac mae mynediad am ddim!

 • Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru

  Sain Ffagan

  Sain Ffagan yw un o brif amgueddfeydd awyr agored Ewrop, ac atyniad ymwelwyr mwyaf poblogaidd Cymru.

 • Big Pit Amgueddfa Lofaol Cymru

  Big Pit

  Pwll glo go iawn yw'r Pwll Mawr, ac un o amgueddfeydd mwyngloddio gorau Prydain.

 • Amgueddfa Wlân Cymru

  Amgueddfa Wlân Cymru

  Mae Amgueddfa Wlân Cymru, sydd yn hen ffatri wlân y Cambrian Mills, yn lle arbennig ac mae ganddi stori gyfareddol i'w hadrodd.

 • Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru

  Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru

  Yn OC75, sefydlodd y Rhufeiniaid caer yng Nghaerllion a fyddai'n gwarchod yr ardal am dros 200 o flynyddoedd. Heddiw, yn Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru yng Nghaerllion, byddwch yn dysgu pam yr oedd byddin y Rhufeiniaid cymaint i'w hofni.

 • Amgueddfa Lechi Cymru

  Amgueddfa Lechi Cymru

  Mae'r Amgueddfa Lechi'n cynnig diwrnod llawn mwynhad ac addysg mewn ardal ddramatig o brydferth ar lan Llyn Padarn.

 • Amgueddfa Genedlaethol y Glannau

  Amgueddfa Genedlaethol y Glannau

  Mae Amgueddfa Genedlaethol y Glannau yn adrodd hanes diwydiant ac arloesi yng Nghymru, heddiw a thros y 300 mlynedd diwethaf.

 • Rhagor: Archwilio'r Casgliadau

  Gwefan newydd cyffrous yw 'Rhagor' lle cewch ddysgu rhagor am ein casgliadau hynod.