Gan: John o John, Porthmadog

John O. John
John O. John.

Ond sylwch chi, dylanwad y môr, dylanwad y môr yn dŵad i mewn i'r ysgol. Oddan ni'n gwbod be odd latitude a longitude a'r equator a felly ymhell cyn gwbod faint o'r gloch ar cloc. Odd dylanwad y môr yn drwm iawn ar y gwersi. Duw, odd dylanwad y môr ar dun triog! Fedra i feddwl am un hen wraig, byddwn i'n neud negeseua iddi hi, Catrin Puw. A sylwch chi rŵan, dylanwad y môr ar dun triog on i'n ddeud, 'te. Pan fyddwn i'n gneud negas iddi mi gawn fechdan driog, bechdan rownd y dorth, triog wedi'i blastro arni, a llun llong odd y plastar triog yma, llun llong. Ac am un negas i Catrin Puw un mast odd ar y llong; dwy negas, dau fast; tair negas, tri mast. Ac am fwy na hynny o negeseua mi gawn i full rig ship, ac erbyn byddwn i wedi sincio honno, fydda nghlustia i'n driog o glust i glust. Yr hen dlawd annwl. Ia.

Tâp: AWC 3554. Recordiwyd: 27.vii.1972, gan Robin Gwyndaf.
Siaradwr: John O John, 20 Heol Fadog, Porthmadog. Ganed: 19.v.1900, 48 Heol yr Wyddfa, Porthmadog. Wedi byw ym Mhorthmadog ar hyd ei oes ac eithrio tair blynedd y bu yn y De.
Gwaith: amryw swyddi, ond yn Swyddfa'r Dreth Incwm, 1947-60.
Awdur nifer o lyfrau atgofion a rhai dramâu. Bu'n cynhyrchu dramâu ac yr oedd yn adnabyddus fel darlithydd poblogaidd.