Y casgliad tapiau yn Amgueddfa Werin Cymru
Y casgliad tapiau yn Amgueddfa Werin Cymru.

Y mae emynau gwerin, neu emynau llafar gwlad fel y gelwir hwy yn aml, yn rhan annatod a chyfoethog iawn o'n diwylliant gwerin ni yng Nghymru. Bellach y mae bron gan mlynedd er pan gafwyd casgliad cynhwysfawr o'r emynau hyn, a'r casgliad hwnnw ar gael yn hwylus i'r cyhoedd allu darllen neu ganu'r emynau. (Cyhoeddwyd Gwreichion y Diwygiadau, gan Garneddog, yn 1905 (Cyfres y Fil, O M Edwards), a Hen Emynau, J Bowen Jones, yn 1912.)