Ymgeisydd Doethuriaeth: Rachel Flynn

Dechreuwyd ymchwilio o'r newydd i Gasgliad Graham Sutherland fel rhan o broject ymchwil doethuriaeth tair mlynedd (2008-2011) ar y cyd ag Amgueddfa Cymru a Phrifysgol Bryste dan nawdd y Cyngor Ymchwil Celf a'r Dyniaethau.

Mae casgliad mawr o waith yr artist o Brydain, Graham Sutherland ym meddiant yr Amgueddfa. Yn wreiddiol, roedd craidd y casgliad yn gymynrodd i Oriel Graham Sutherland yng Nghastell Picton yn Sir Benfro, cyn cael ei drosglwyddo i'r Amgueddfa. Cafodd Sutherland ei ysbrydoli gan dirlun Cymru ac ysgrifennodd “gan i mi elwa cymaint o'r wlad hon, hoffwn roi rhywbeth yn ôl”. Mae archif bersonol helaeth yr artist hefyd ym meddiant yr Amgueddfa, yn cynnwys llythyrau, toriadau papur newydd, ffotograffau, llyfrau, offer stiwdio a ‘gwrthrychau wedi'u canfod'.

Prif ganlyniadau'r project ymchwil hwn yw creu traethawd ysgolhaig a chyhoeddi canfyddiadau'r ymchwil, dosbarthu'r ymchwil mewn cynadleddau academaidd a thrwy sgyrsiau cyhoeddus, darparu gwybodaeth am y casgliad ar wefan yr Amgueddfa ac arddangosiad o ddeunydd o'r casgliad (Mehefin — Hydref 2011). Bydd y gweithgareddau yma yn galluogi i ystod o gynulleidfaoedd gael mwy o fynediad i'r casgliad a'r archif a'u deall yn well.

Adnabod Artist: Graham Sutherland (11 Mehefin — 30 Hydref 2011)