Chwefror 1005

Mae pawb yma yn Amgueddfa Cymru wedi ymrwymo i sicrhau eich bod chi'n mwynhau gymaint â phosibl wrth ymweld â ni. Rydyn ni i gyd yn credu bod gennych chi'n hawl i deimlo'n ddiogel ac yn gyffyrddus tra'ch bod chi yma. Felly fe wnawn ni'n gorau i gyflawni'r addewidion rydyn ni'n eu gwneud i chi.

Rydyn ni'n addo:

  1. Rhoi croeso i chi
  2. Rhoi ystyriaeth i'ch anghenion chi bob tro
  3. Trin pob plentyn a pherson ifanc yn deg
  4. Gwneud yn siŵr bod ein holl staff a gwirfoddolwyr yn gwybod beth maen nhw i fod i'w wneud
  5. Sicrhau bod ein gweithgareddau a'ch ymweliad chi mor ddiogel â phosibl
  6. Gwrando ar beth sydd gennych i'w ddweud
  7. Gwneud ein gorau i wneud yn siŵr eich bod chi'n cael hwyl.